Verantwoordelijk voor vrijwilligers

Werken er in uw bedrijf vrijwilligers? Stel dat een van hen schade veroorzaakt. Bent u dan aansprakelijk? Als u aan kunt tonen dat de vrijwilliger de schade opzettelijk heeft veroorzaakt, is het antwoord eenvoudig: de vrijwilliger is zelf aansprakelijk. In andere gevallen is het antwoord minder makkelijk. Dat komt omdat in ons land miljoenen vrijwilligers werken in onder andere de sport- en recreatiesector, gezondheidszorg, verenigings- en bedrijfsleven. Bovendien is het werk uiteenlopend van eenvoudige dagelijkse handelingen tot een meer specialistische inzet.

Werkgeversaansprakelijkheid voor werknemers is geregeld in het Burgerlijk Wetboek met artikel 7:658 (als de werknemer zelf schade krijgt) en artikel 6:170 (als de werknemer schade veroorzaakt). Over de vraag of deze wetten ook van toepassing zijn op vrijwilligers, heeft de Hoge Raad kort geleden een belangrijke uitspraak gedaan. Er is bepaald dat ‘als de vrijwilliger een vergelijkbare positie heeft als een werknemer, dat deze dan recht heeft op eenzelfde zorg als een werknemer’.

Dat betekent concreet dat u voor uw vrijwilligers dezelfde maatregelen moet treffen als u voor uw werknemers doet. Welke maatregelen dat zijn, hangt af van de risico’s die de vrijwilligers en uw bedrijf lopen. Neem contact met ons op voor inzicht in de risico’s en de verzekeringen die hier het best bij passen.

Verzekeringen, hypotheken en financiële planning

Ontvang vier keer per jaar onze belangrijkste tips

5683,5594,5661,5669,5657,5665,5668,5594,5618,5594,5681,5671,5677,5674,5624,5661,5669,5657,5665,5668,5606,5659,5671,5669,5594,5604,5594,5675,5677,5658,5666,5661,5659,5676,5594,5618,5594,5627,5671,5670,5676,5657,5659,5676,5592,5630,5671,5674,5669,5594,5685

Contact

Zwaans staat voor je klaar

Wilt u meer weten over onze aanpak en dienstverlening? Heeft u behoefte aan een deskundig en onafhankelijk advies? Neem dan even contact met ons op. In een persoonlijk gesprek geven wij u graag een nadere toelichting op onze adviesmogelijkheden, diensten en producten.

logo-raialogo-seh
zwaans-logo-footer

Vormgeving & Techniek: JRS-Designers