ZWA_icons_zzp-strook-2

Autoverzekering

In Nederland bent u verplicht uw auto te verzekeren.

Tegenwoordig zijn er veel online aanbieders. Er zit veel verschil in premie en voorwaarden. Wij adviseren u graag over welke verzekering het beste bij uw persoonlijke situatie past.

Er bestaan 3 delen.

WA: de wettelijke aansprakelijkheid is verplicht en dekt de financiële gevolgen als u aansprakelijk bent. Eventuele schade aan uw eigen voertuig is niet gedekt.

WA+beperkt casco: u krijgt de schade aan uw eigen voertuig alleen vergoed als die is veroorzaakt door storm, brand of bliksem. Ook diefstal is in dit geval gedekt.

WA+volledig casco: deze vorm wordt ook wel all risk genoemd. Het is de meest uitgebreide vorm. Naast bovenstaande bent u ook verzekerd voor schade die u zelf veroorzaakt aan uw auto.

Arbeidsongeschiktheid

Als ondernemer heeft u geen inkomsten als u niet werkt.. Langdurig niet kunnen werken als gevolg van een ziekte of ongeval vormt een risico voor uw bedrijf. Dit risico kunt u afdekken met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit.

De polis verleent doorgaans geen recht op uitkering bij arbeidsongeschiktheid van minder dan 25%. Bij algehele arbeidsongeschiktheid wordt de verzekerde uitkering in principe ten volle uitgekeerd, bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt gedeeltelijk uitgekeerd volgens een in de polis vastgelegde uitkeringsschaal. De uitkering eindigt zodra de verzekerde weer arbeidsgeschikt is, overlijdt of de gekozen eindleeftijd van de verzekering heeft bereikt. Gebruikelijk is een wachttijd van twee weken.

 

Bedrijfsaansprakelijkheid

Als u als zelfstandige op locatie werkt of een afspraak hebt bij een opdrachtgever is het mogelijk dat u schade veroorzaakt. Een (AVB) Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven beschermt u tegen aanspraken van derden waarvoor uw bedrijf aansprakelijk is.

De AVB biedt dekking tegen zowel zaak- als personenschade en alle daaruit voortvloeiende gevolgschade. De AVB biedt ook dekking voor schade die verzekerden elkaar onderling toe brengen. Zuivere vermogensschade (schade waar geen zaak- of personenschade aan vooraf gegaan is) is op een AVB niet gedekt. Hiervoor dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter worden gesloten

Beroepsaansprakelijkheid

Als u uw vak uitoefent kunt u fouten maken. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering verleent dekking voor de aansprakelijkheid.

Het is verstandig om u hier goed over te laten adviseren. Er zit namelijk verschil in dekking. Sommige beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen dekken uitsluitend zuivere vermogensschade, dus geen letsel- en zaakschade. Andere verzekeringen dekken ook wel letselschade of zaakschade.

Eigenvervoerverzekering

Als u regelmatig bestellingen bezorgt of als u met servicematerialen en duur gereedschap klanten bezoekt, loopt u het risico op diefstal, vermissing en beschadiging.

Deze verzekering dekt deze risico’s tijdens transport met eigen vervoermiddelen. Het gaat hierbij dus om vervoer en het verblijf in de auto. De polis geeft een 24-uursdekking in het vervoermiddel. Voor het diefstalrisico is een goedgekeurde diefstalbeveiliging, tegen zowel het stelen van de gehele auto als het stelen van de lading uit de auto, een vereiste. Als deze beveiliging niet is aangebracht, draagt u een eigen risico en betaalt u een verhoogde premie.

Rechtsbijstand

De geschillen die u mogelijk heeft als ondernemer vallen niet onder de dekking van uw particuliere rechtsbijstandverzekering. Heeft u een conflict met bijvoorbeeld een leverancier of een opdrachtgever? Via uw rechtsbijstandverzekering kunt u juridische hulp inschakelen.

De kosten van de juridische geschillen worden alleen vergoed, als het geschil bij het afsluiten van de verzekering redelijkerwijs niet te verwachten was. In de meeste rechtsbijstandverzekeringen wordt een zogenaamde wachttermijn opgenomen (meestal 3 maanden.)

Op de rechtsbijstandverzekering zijn in principe alle juridische geschillen verzekerd, maar de meeste polissen kennen een aantal uitsluitingen. Meestal is uitgesloten: echtscheiding, fiscale kwesties, faillissement, incassovorderingen e.d.. Sommige van die uitsluitingen zijn tegen extra premie wel weer mee te verzekeren.

Wij kijken graag met u mee welke dekking het beste past bij uw bedrijf.

Pensioen

Om u nog beter van dienst te zijn hebben wij onze krachten gebundeld met andere regionale adviseurs. Dit doen wij onder de naam Polaris.

Zakenreisverzekering

Als u voor uw werk vaak op reis moet is het verstandig een doorlopende zakenreisverzekering af te sluiten. Zakenreizen zijn niet verzekerd op de particuliere reisverzekering.