Nieuwe privacywet (AVG) geldt ook voor u

Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan. Een nieuwe wet waarin de privacyrechten zijn versterkt en uitgebreid. De AVG geldt in de gehele Europese Unie voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen. Van multinational tot zzp’er, maar ook verenigingen, stichtingen, zorginstanties en scholen.

Denk niet te snel dat de AVG niet voor u geldt. U heeft er al mee te maken als u offertes of facturen verstuurd, afspraken met klanten noteert of contactgegevens van personeel bijhoudt. Denk hierbij aan het met documenten kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen. En aan het bewijzen dat u geldige toestemming heeft voor het verwerken van persoonsgegevens. Ook moet u een verwerkersovereenkomst sluiten als u gebruikmaakt van de diensten van een verwerker.

In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht. De AP kan uw bedrijf sancties opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van uw wereldwijde omzet als u zich niet aan de nieuwe privacywetgeving houdt. Bent u al AVG-proof? Check het vandaag nog met de regelhulp van de AP.

Verzekeringen en hypotheken

Ontvang vier keer per jaar
onze
belangrijkste tips

Contact

Zwaans staat voor je klaar!

Wil je meer weten over onze aanpak en dienstverlening? Heb je behoefte aan deskundig en onafhankelijk advies? Neem dan contact met ons op. In een persoonlijk gesprek geven wij je graag uitleg over onze adviesmogelijkheden, diensten en producten.

RMIA_logo_LR_DIAPHypotheek_logo_LR_DIAPlogo B&Z wit_1200x945