Milieuschade kan elke ondernemer overkomen

De klimaatverandering en het milieu zijn regelmatig in het nieuws. De milieuregels worden strenger. Een voorbeeld is het verbod op asbestdaken vanaf 2024. Want daken worden door de jaren heen aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen.

Milieuvoorschriften bedrijven

De overheid heeft voor bedrijven milieuvoorschriften opgesteld, bijvoorbeeld voor geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Dit ‘Activiteitenbesluit’ bepaalt welke meldingen u moet doen of welke vergunningen u moet aanvragen voor uw bedrijf:

– categorie A: geen of lichte belasting van het milieu

– categorie B: aanzienlijke belasting van het milieu

– categorie C: grote belasting van het milieu

Is uw bedrijf een type A-, B- of C-inrichting?

Niet voor mij…

Bij het woord ‘milieuschade’ denkt u waarschijnlijk niet meteen aan uw bedrijf. Toch kan het elke ondernemer overkomen. Zo kunnen bij een hevige storm asbestplaten van uw dak waaien of kan bij een brand vervuild bluswater in de grond terechtkomen. Ook schoonmaakmiddelen en vloeibare chemische middelen kunnen het milieu aantasten. De Wet Milieubeheer schrijft voor dat u elke verontreiniging moet opruimen. En die kosten kunnen flink oplopen. Een milieuschadeverzekering kan hiervoor een oplossing zijn.

Risico op milieuschade kan bij industriële en agrarische bedrijven en winkels groter zijn dan bij zakelijke dienstverleners. Wij kijken samen met u of de milieuschadeverzekering zinvol is voor uw specifieke bedrijfsactiviteiten.

Verzekeringen en hypotheken

Ontvang vier keer per jaar
onze
belangrijkste tips

Contact

Zwaans staat voor je klaar!

Wil je meer weten over onze aanpak en dienstverlening? Heb je behoefte aan deskundig en onafhankelijk advies? Neem dan contact met ons op. In een persoonlijk gesprek geven wij je graag uitleg over onze adviesmogelijkheden, diensten en producten.

RMIA_logo_LR_DIAPHypotheek_logo_LR_DIAPlogo B&Z wit_1200x945