Zorgplicht werkgever gaat ver

Als werkgever moet u zorgen voor de veiligheid van uw werknemers. Dit heet zorgplicht. Het komt erop neer dat u aansprakelijk bent voor de gevolgen van arbeidsongevallen die te maken hebben met door u opgedragen werkzaamheden. Onder zorgplicht vallen ook:

  • personen die arbeid verrichten zonder een arbeidsovereenkomst zoals stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en in sommige gevallen ook zzp’ers
  • situaties die buiten de directe werksfeer vallen, maar wel met het werk verband houden zoals een bedrijfsuitje
  • veilige gereedschappen en voertuigen, goede opleidingen en werkinstructies

Zorgplicht gaat ver, maar het is niet onbeperkt. Daarom is er veel jurisprudentie over. Met een risico-inventarisatie wordt duidelijk welke maatregelen u moet treffen om arbeidsongevallen en daaruit voortkomende schadeclaims te voorkomen. Wist u dat een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) verplicht is? De boetes voor een gebrekkig of ontbreken van een RI&E zijn in juni verhoogd. Check hier of u RI&E-plichtig bent en wat u moet doen.

Wij kunnen advies geven over welke verzekeringen daarbij passen. Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Verzekeringen, hypotheken en financiële planning

Ontvang vier keer per jaar onze belangrijkste tips

5683,5594,5661,5669,5657,5665,5668,5594,5618,5594,5681,5671,5677,5674,5624,5661,5669,5657,5665,5668,5606,5659,5671,5669,5594,5604,5594,5675,5677,5658,5666,5661,5659,5676,5594,5618,5594,5627,5671,5670,5676,5657,5659,5676,5592,5630,5671,5674,5669,5594,5685

Contact

Zwaans staat voor je klaar

Wilt u meer weten over onze aanpak en dienstverlening? Heeft u behoefte aan een deskundig en onafhankelijk advies? Neem dan even contact met ons op. In een persoonlijk gesprek geven wij u graag een nadere toelichting op onze adviesmogelijkheden, diensten en producten.

logo-raialogo-seh
zwaans-logo-footer

Vormgeving & Techniek: JRS-Designers