Ziekte op tijd melden

Ziek zijn is geen optie voor veel ondernemers. Niet werken betekent immers geen inkomsten. Dit kunt u opvangen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Hiermee heeft u financiële zekerheid als u door ziekte of een ongeval tijdelijk uw beroep niet kunt uitoefenen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Een voorbeeld is de meldtermijn voor ziekte. Hoe zit dat?

Hulp bij re-integratie is een belangrijk onderdeel van een AOV. U wilt immers zo snel mogelijk weer aan de slag. Om dat te realiseren wil de verzekeraar het direct weten als u ziek bent. Dat betekent dat u binnen een vastgestelde termijn moet laten weten dat u arbeidsongeschikt bent. Doet u dat niet, dan kan de verzekeraar besluiten niet uit te keren. Daarmee komt uw financiële zekerheid in gevaar.

Heeft u een AOV en raakt u arbeidsongeschikt, meld het ons direct! Heeft u nog geen AOV? Neem contact met ons op en wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Verzekeringen, hypotheken en financiële planning

Ontvang vier keer per jaar onze belangrijkste tips

5683,5594,5661,5669,5657,5665,5668,5594,5618,5594,5681,5671,5677,5674,5624,5661,5669,5657,5665,5668,5606,5659,5671,5669,5594,5604,5594,5675,5677,5658,5666,5661,5659,5676,5594,5618,5594,5627,5671,5670,5676,5657,5659,5676,5592,5630,5671,5674,5669,5594,5685

Contact

Zwaans staat voor je klaar

Wilt u meer weten over onze aanpak en dienstverlening? Heeft u behoefte aan een deskundig en onafhankelijk advies? Neem dan even contact met ons op. In een persoonlijk gesprek geven wij u graag een nadere toelichting op onze adviesmogelijkheden, diensten en producten.

logo-raialogo-seh
zwaans-logo-footer

Vormgeving & Techniek: JRS-Designers