Voorlopig geen verbod op asbestdaken

De regering wilde asbestdaken per 1 januari 2025 verbieden. De Eerste Kamer stemde hier niet mee in. Wel staat vast dat asbest niet meer gebruikt mag worden in nieuwe producten. Wat betekent dat voor bestaande asbestdaken? De overheid zegt er het volgende over: “Hoe ouder een asbestdak, hoe groter de kans dat asbestvezels vrijkomen. Het is daarom verstandig om uw asbestdak te verwijderen.” Heeft uw bedrijfspand een asbestdak en bent u van plan deze te vervangen? Kijk op Rijksoverheid: Belangrijkste Asbestregels voor uitgebreide informatie.

Verzekeraars hielden rekening met het asbestverbod door hun premies, polisvoorwaarden en schaderegelingen aan te passen. Nu het verbod van de baan is, reageren verzekeraars verschillend als zij dit risico ter verzekering krijgen aangeboden. Sommigen geven geen dekking voor asbestdaken bij het afsluiten van een nieuwe (opstal)verzekering. Anderen geven wel dekking, mits de verzekeringnemer het asbest voor een bepaalde datum verwijdert. Ook zijn er verzekeraars die asbestdaken nog verzekeren tegen een daarbij passende premie. Heeft u vragen over de verzekering van uw asbestdak? Wij horen het graag van u.

Verzekeringen en hypotheken

Ontvang vier keer per jaar
onze
belangrijkste tips

Contact

Zwaans staat voor je klaar!

Wil je meer weten over onze aanpak en dienstverlening? Heb je behoefte aan deskundig en onafhankelijk advies? Neem dan contact met ons op. In een persoonlijk gesprek geven wij je graag uitleg over onze adviesmogelijkheden, diensten en producten.

RMIA_logo_LR_DIAPHypotheek_logo_LR_DIAPlogo B&Z wit_1200x945