Verbod op asbestdaken

De regering wil dat vóór 1 januari 2025 alle asbesthoudende daken verwijderd zijn. Dat voornemen houdt de gemoederen aardig bezig. Meningen over het gevaar van asbest staan lijnrecht tegenover elkaar. De kans op gezondheidsklachten is afhankelijk van blootstelling aan de hoeveelheid asbest, de duur (aantal uren) en de frequentie (aantal keer). Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) meldt: “We hoeven niet te wanhopen na een korte incidentele asbestblootstelling. Maar er is wel alle aanleiding om uit voorzorg veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.”

Waarom een verbod op asbestdaken? Bij slijtage van asbestdaken kunnen kankerverwekkende asbestvezels vrijkomen. Hoe ouder het dak, hoe groter de kans dat dit gebeurt. Heeft u een asbestdak? Of gaat u uw huis verbouwen en kunt u asbest aantreffen? Wat moet u verwijderen en wat mag blijven zitten? Antwoord op deze vragen geeft de Rijksoverheid in het ‘Stappenplan: wat moet ik doen bij asbest?’

Verzekeraars spelen in op het aanstaande asbestverbod door hun premies, polisvoorwaarden en schaderegelingen aan te passen. Daarom kunt u voor vragen over het effect van het asbestverbod op uw opstalverzekering bij ons terecht.

Verzekeringen, hypotheken en financiële planning

Ontvang vier keer per jaar onze belangrijkste tips

5683,5594,5661,5669,5657,5665,5668,5594,5618,5594,5681,5671,5677,5674,5624,5661,5669,5657,5665,5668,5606,5659,5671,5669,5594,5604,5594,5675,5677,5658,5666,5661,5659,5676,5594,5618,5594,5627,5671,5670,5676,5657,5659,5676,5592,5630,5671,5674,5669,5594,5685

Contact

Zwaans staat voor je klaar

Wilt u meer weten over onze aanpak en dienstverlening? Heeft u behoefte aan een deskundig en onafhankelijk advies? Neem dan even contact met ons op. In een persoonlijk gesprek geven wij u graag een nadere toelichting op onze adviesmogelijkheden, diensten en producten.

logo-raialogo-seh
zwaans-logo-footer

Vormgeving & Techniek: JRS-Designers