Nieuwe Arbowet: nadruk op betere preventie

Per 1 juli 2017 gaat de Arbowet op onderdelen wijzigen. De ingangsdatum was gepland op 1 januari 2017, maar dat bleek niet haalbaar.  De veranderingen gaan voornamelijk over betere preventie. Want de regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zo veel mogelijk voorkomen.

Waar moet u rekening mee houden?

– de rollen van preventiemedewerker en medezeggenschapsorgaan worden groter

– de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken

– iedere werknemer mag de bedrijfsarts bezoeken via een ‘open spreekuur’

– medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts

– afspraken over arbodienstverlening moeten vastgelegd in een basiscontract arbodienstverlening

Deze veranderingen hebben gevolgen voor uw huidige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Pas deze aan op onderdelen waar het gaat over preventiemedewerkers, de bedrijfsarts en arbodiensten.

Meer informatie over de aanstaande wijzigingen vindt u op de website van Arboportaal (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Verzekeringen, hypotheken en financiële planning

Ontvang vier keer per jaar onze belangrijkste tips

5683,5594,5661,5669,5657,5665,5668,5594,5618,5594,5681,5671,5677,5674,5624,5661,5669,5657,5665,5668,5606,5659,5671,5669,5594,5604,5594,5675,5677,5658,5666,5661,5659,5676,5594,5618,5594,5627,5671,5670,5676,5657,5659,5676,5592,5630,5671,5674,5669,5594,5685

Contact

Zwaans staat voor je klaar

Wilt u meer weten over onze aanpak en dienstverlening? Heeft u behoefte aan een deskundig en onafhankelijk advies? Neem dan even contact met ons op. In een persoonlijk gesprek geven wij u graag een nadere toelichting op onze adviesmogelijkheden, diensten en producten.

logo-raialogo-seh
zwaans-logo-footer

Vormgeving & Techniek: JRS-Designers