Nieuwe Arbowet: nadruk op betere preventie

Per 1 juli 2017 gaat de Arbowet op onderdelen wijzigen. De ingangsdatum was gepland op 1 januari 2017, maar dat bleek niet haalbaar.  De veranderingen gaan voornamelijk over betere preventie. Want de regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zo veel mogelijk voorkomen.

Waar moet u rekening mee houden?

– de rollen van preventiemedewerker en medezeggenschapsorgaan worden groter

– de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken

– iedere werknemer mag de bedrijfsarts bezoeken via een ‘open spreekuur’

– medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts

– afspraken over arbodienstverlening moeten vastgelegd in een basiscontract arbodienstverlening

Deze veranderingen hebben gevolgen voor uw huidige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Pas deze aan op onderdelen waar het gaat over preventiemedewerkers, de bedrijfsarts en arbodiensten.

Meer informatie over de aanstaande wijzigingen vindt u op de website van Arboportaal (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Verzekeringen en hypotheken

Ontvang vier keer per jaar
onze
belangrijkste tips

Contact

Zwaans staat voor je klaar!

Wil je meer weten over onze aanpak en dienstverlening? Heb je behoefte aan deskundig en onafhankelijk advies? Neem dan contact met ons op. In een persoonlijk gesprek geven wij je graag uitleg over onze adviesmogelijkheden, diensten en producten.

RMIA_logo_LR_DIAPHypotheek_logo_LR_DIAPlogo B&Z wit_1200x945